Kom ons helpen !

 
Het wijkteam van Huize Salland, Park Gooijland en de Heerlijckheid, vraagt dringend hulp van een contactpersoon en een coördinator om de bewoners van het Verzorgingshuis en de seniorenappartementen te kunnen blijven bezoeken. Door de verhuizing van één van ons en gezondheidsproblemen van een andere contactpersoon kunnen wij als wijkteam niet meer genoeg aandacht besteden aan de ouderen, die contacten juist zó op prijs stellen en nodig hebben !
Verdere informatie krijgt u van Josje van der Sluijs- van Wijk,  Bloemendalsweg 13 F 40,  tel.  0570 – 516 292 of  06 – 122 022 34   of via e-mail :
Alvast dank voor uw hulp !