Kom ons helpen!

Het wijkteam van Huize Salland, Park Gooijland en de Heerlijckheid, vraagt dringend hulp van een contactpersoon en coördinator om de bewoners van het verzorgingshuis en de seniorenappartementen  te kunnen blijven bezoeken. Door de verhuizing van één van ons en gezondheidsproblemen van een andere contactpersoon kunnen wij als wijkteam niet meer genoeg aandacht besteden aan de ouderen, die contacten zó op prijs stellen en nodig hebben!
Verdere informatie krijgt u van Josje van der Sluijs – van Wijk, Bloemendalsweg 13 F 40, tel. 0570 – 516 292  / 06 – 122 022 34 of josjevandersluijs@gmail.com