Komende en gaande ambtsdragers

Op 12 januari 2020 gaan we weer nieuwe ambtsdragers bevestigen en nemen we afscheid van enkelen.

Afscheid

We nemen afscheid van Harm Klein als vicevoorzitter van de Kerkenraad, Everard Post als voorzitter CKRM, Marc Mengerink als penningmeester CKRM, Henry Smit als pastoraal ouderling. Daarnaast stopt ook Harry Nijmeijer als notulist bij CKRM. Hij is weliswaar geen ambtsdrager, maar ik noem het toch maar even met het oog op het slot van dit verhaal. In de dienst van 12 januari zullen ze worden bedankt, maar ik wil hen hier toch ook alvast bedanken voor de inzet de afgelopen jaren.

Nieuwe ambtsdragers

We zijn blij dat de volgende mensen zich bereid hebben verklaard om pastoraal ouderling te worden: Bert Lebbink, Alice Oortgiesen en Gerrieke Blikman. Daarnaast heeft Jan Vroonland aangegeven dat hij vicevoorzitter van de kerkenraad wil worden. Ook daar zijn we blij mee. We vinden het belangrijk om te vermelden dat Alice Oortgiesen, de tweede uit één gezin is die in de kerkenraad komt. Ze is namelijk getrouwd met de scriba (met mij dus!)

Kerkordelijk is zoiets tegenwoordig geen bezwaar en de kerkenraad heeft ook geen bezwaren. Dat neemt niet weg dat daar door derden anders tegenaan gekeken kan worden. Wij als betrokkenen zelf zullen in ieder geval met wijsheid omgaan met deze situatie en zo nodig ervoor waken in familieverband kerkelijke besluiten door te drukken. Als kerkenraad nodigen wij iedereen uit om u lovend dan wel kritisch bij ons uit te laten over de nieuwe kandidaten

Bertus Wernsen