Korte impressie van de Classicale Vergadering van de classis Deventer op 19 mei 2016-05-23

 

De vergadering werd gehouden in het gebouw ‘De Bastiaan’ aan het kerkplein in Olst. De gemeente Olst was gastheer die avond.

Na het welkom door de voorzitter, stelde de gast-gemeente zich voor. Olst is een gemeente met zo’n 800 leden. Er is een mooie oude kerk uit de 13e eeuw, die eigenlijk de Willibrord kerk heet, maar beter bekend staat als de Dorpskerk. Het is een gemêleerde gemeente met een actieve kleine kern. Er wordt intensief samen gewerkt met de gemeente uit Wijhe, Wesepe en Raalte onder de naam Klein Salland. Het gebouw ‘De Bastiaan’ is van recente datum, nieuw gebouwd na de fusie tussen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk.

Het inhoudelijke gedeelte werd verzorgd door mevr. Janny Wiltjer, gemeente adviseur voor de classes Deventer, Almelo en Enschede. Zij gaf een inleiding over het thema “Zorgzame Kerk”. Enige tijd geleden is door de PKN dit initiatief gestart. Aanleiding was de vraag hoe de kerk een rol kan spelen bij de veranderingen in de maatschappij. De overheid stoot steeds meer taken af en stimuleert de tot standkoming van de participatie-samenleving. Er wordt steeds meer beroep gedaan op kerken en andere maatschappelijke organisaties. Uitgangspunt bij de “Zorgzame kerk” is de peresentie in de maatschappij, met als uitgangspunten: presentie naar buiten, wederkerigheid, inclusiviteit en contextualiteit. De vier aandachtsgebieden zijn: Zorgmaatje (bezoekwerk); gebruik maken van het gebouw (Kerk als Schakel), ontmoetingen (Knooppunt) en Belangenbehartiging (Pleitbezorging). Er zij inmiddels in een aantal plaatsen activiteiten gestart zoals in de gemeente Deventer, waar het Kruispunt Diaconaal Deventer gestart is. Meer informatie bij mevr. Wiltjer.

Zakelijk gedeelte. Aangezien het quorum niet gehaald werd, konden er geen besluiten genomen worden tijdens de vergadering.
Er werd aandacht gevraagd voor de viering van 500 jaar reformatie. Januari 2017 is Overijssel aan de beurt om dit te vieren. Start op 7 januari in Deventer. Inlichtingen op www.protestantseclassisdeventer.nl.

Het verslag van de laatst gehouden synode-vergadering is uitgebreid besproken. Er komen grote veranderingen aan in de structuur van de kerk op basis van het rapport Kerk 2015. Zo zullen de classes in de huidige vorm verdwijnen. Er komen 11 regionale centra voor in de plaats. De landelijke organisatie wordt sterk ingekrompen, zo’n 60 arbeidsplaatsen verdwijnen. Ook de synode zal kleiner worden. De vernieuwingen gaan al in op 1 januari 2017. Plaatselijke gemeentes zullen zeker iets merken van de gevolgen.