Kostersnieuws

Na meer dan 20 jaar trouwe, en voortreffelijke,  dienst heeft Jan Kees de Jong de kostersstropdas aan de kapstok gehangen om te genieten van zijn “oude” dag. Daardoor ontstaat er een vacarure die we, als toegewijde PGCSkosters, graag vervuld zien. WIE LIJKT HET WAT? Ook vrouwelijke gegadigden zijn van harte welkom, graag zelfs! Graag contact opnemen met Jaap Weeda 654743 of Everard Post 651781.