Kruispunt Diaconaal Café 20 juni

 Zoveel vluchtelingen.

De voormalige Aupingfabriek en het AZC in Schalkhaar zijn in onze direct omgeving de plekken waar vluchtelingen worden opgevangen. Daardoor is de stroom vluchtelingen van het laatste jaar geen ver van mijn bed show. Het raakt ons leven hier en nu. Voor de één voelt dat als een bedreiging en geeft het een gevoel van  onveiligheid. Een ander is bezorgd of de vluchtelingen straks voorrang zullen krijgen bij het zoeken naar werk en een woning. Anderen staan juist te trappelen om vluchtelingen te helpen met taalles, opvang thuis of om activiteiten voor hen te organiseren. Hoe gaan we om met die verschillende reacties , ook binnen onze kerken? Hoe blijven we over deze ingewikkelde problematiek met elkaar in gesprek? En wat kunnen de kerken hierin betekenen? Dat is het thema van het Kruispunt DiaconaalCafé op maandag 20 juni. Gastsprekers zijn diaken Ronald Dashorst uit Apeldoorn en Akram Shawki van de  Stichting ‘Hoop voor Vluchtelingen’. Beiden zijn op hun eigen manier zeer nauw betrokken bij de hulp aan vluchtelingen en zullen vertellen over de verschillende ervaringen en meningen.

De avond is georganiseerd door het Kruispunt Diaconaal Platform Deventer, de koepel van kerkelijke diaconale activiteiten. Ieder die belangstelling heeft in dit thema is van harte welkom.

Maandag 20 juni 2016 Titus Brandsmahuis, Titus Brandsmaplein 2, Inloop 19.30 uur. Aanvang programma 20.00 uur.Vrij entree. info@kruispuntdiaconaaldeventer.nl

Voorafgaand, van 19.15 uur tot 19.45 uur, worden alle participanten bijgepraat over de activiteiten en bevindingen van het Kruipunt Diaconaal Deventer. Zie ook www.kruispuntdiaconaaldeventer.nl