Kruispunt Diaconaal Deventer

Diaconaal Deventer slaat de handen ineen. Maandagavond 7 maart presenteren de gezamenlijke kerken het Kruispunt Diaconaal Deventer met twee sprekers van naam. Leo Fijen (KRO-NCRV) en de Deventer strafrechtadvocaat Jan Vlug spreken deze avond over de essentiële rol van kerken in de huidige samenleving. Dit nieuwe interkerkelijke initiatief bundelt de vele diaconale krachten van Deventer en omgeving. Het Kruispunt maakt de activiteiten van kerken, parochies en geloofsgemeenschappen op diaconaal gebied zichtbaar zodat ze goed op elkaar afgestemd kunnen worden. Zo kan er slagvaardig ingespeeld worden op de ontwikkelingen in de samenleving. Tijdens de startbijeenkomst presenteert het Kruispunt verschillende diaconale initiatieven, haar plannen en haar werkwijze aan alle participanten en belangstellenden.
De bijeenkomst vindt plaats op 7 maart a.s. in kerkgebouw de Oase, Grevelingenstraat 1, 7417 TA, Deventer van 20.00 – 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Toegang is vrij voor iedereen. Aanmelden vooraf wordt op prijs gesteld: administratie@meestergeertshuis.nl.