Kruispunt Diaconaal Deventer

Op 13 mei zal het Kruispunt weer een Diaconaal  Café organiseren. We willen die avond aandacht  geven aan de situatie van vluchtelingen in de  gemeente Deventer. Wat doen de aangesloten  organisaties op dit terrein en welke uitdagingen  staan ons te wachten. De avond zal plaats vinden in  de Koningskerk en begint om kwart voor acht.