Kruispunt Diaconaal Deventer

 De oprichting van het Kruispunt Diaconaal Deventer is op 7 maart 2016. Het Kruispunt Diaconaal Deventer is een samenwerkings-verband van geloofsgemeenschappen. Aanleiding voor het oprichten van het Kruispunt zijn de veranderingen in het sociale domein. Bedoeld wordt dat de langdurige zorg, participatie en jeugdzorg worden overgeheveld van de landelijke overheid naar de gemeenten. Ook denken we hier aan de ontwikkelingen rondom werkloosheid en vluchtelingen. Kerken, parochies en andere geloofsgemeenschappen maken zich zorgen over de gevolgen hiervan.

Het Kruispunt is een schakel tussen (het diaconale werk van de) kerken. Het Kruispunt is tevens een brug tussen kerken en de Deventer samenleving; het wil gezamenlijk optreden namens de kerken naar buiten. Het Kruispunt gaat geen zaken overnemen van de kerken en organisaties, maar wil aanvullend en versterkend zijn.

De PGCS zal zich aansluiten bij het Kruispunt. We zoeken nog iemand die hierin mee wil doen. Graag even melden bij Aagje Papineau Salm (diaconie@pgcs.nl) .