Landelijke Diaconale Dag 2015

Op 21 november 2015 vindt de 120e Landelijke Diaconale dag plaats. In het Beatrixtheater van de Jaarbeurs in Utrecht komen meer dan duizend diakenen, predikanten en ZWO-commissieleden samen om na te denken over het thema ‘Geloof in de kracht van delen’. De dag duurt van 10 tot 16 uur. Zaal open (koffie en thee): 9.15 uur. Alle gemeenteleden zijn welkom.
Info bij Aagje Papineau Salm of op: www.kerkinactie.nl/agenda/landelijke-diaconale-dag-2015