Leiding geven in de gemeente

Plaats: De Broederkerk te Kampen

Data 28 april, 12 en 26 mei 2015

De cursus wordt opgebouwd uit een aantal korte modules, die vanuit het intakegesprek naar voren komen.

Dat betekent dat er in de cursus in een hoog tempo een aantal thema’s wordt aangeraakt. Er is zeker ruimte voor vragen van deelnemers maar wanneer dat meer vragen oproept kan een apart cursus-, trainings- of begeleidingstraject worden aangevraagd.

Zowel vragen over de plaatselijke praktijk als de eigen spiritualiteit komen aan bod. In het materiaal ligt de nadruk op zijn en doen, minder op weten. Leidinggeven is een houding, een ziens- en zijnswijze. Uitgebreide theoretische achtergronden komen hier niet aan de orde. Wel spelen twee begrippen rondom leidinggeven een belangrijke rol: richting geven en ruimte scheppen. De deelnemer wordt flink aan het werk gezet, met ‘huiswerkopdrachten’ tussendoor, waardoor de dagdelen soms meer het karakter van een training dan een cursus krijgen. Nadrukkelijk wordt aandacht besteed aan de motivatie van de deelnemers en aan de manier waarop zij hun leidinggevende taken vormgeven. Hoe kan in de eigen specifieke situatie hun leiderschap draagvlak en inhoud krijgen?

Hoe zien zij de verhouding tussen de veelheid van taken die verricht moeten worden en de mogelijkheid om binnen de kerkenraad als groep te groeien aan elkaar? Welke praktische vaardigheden kunnen zij ontwikkelen om zinvol en effectief te vergaderen?