Leiding gezocht

Het is gebruik dat ouders met jonge kinderen de oppas bemensen of de kindernevendienst. Dat is geen dwingende regel. Ook mensen zonder kinderen of ouders van al oudere kinderen kunnen kindernevendienstleiding worden. Heb het daar eens over want na komende zomer zwaaien vijf oudgedienden af. Het contact met de kinderen is verfrissend en vaak hartverwarmend. Soms is het doorpakken om de rust en orde te bewaren. Als kindernevendienstteam sta je daar niet alleen voor. Materiaal en ervaring is aanwezig, stap gerust in deze trein en reis een paar jaar mee. Informatie is op te vragen bij Anna van den Berg, aankomend voorzitter kindernevendienst, annavdbergheslinga@gmail.com