Liturgische bloemschikking: Pasen

De vorm van de schikking sluit aan bij het voorgaande. Niet alleen zichtbare geloofstekenen zijn van belang. Door de liefde zullen wij Jezus herkennen. Laat Heer, ons hart U toebehoren. En laat ons door de wereld gaan met open ogen, open oren om al Uw tekens te verstaan.
Het is Pasen een nieuw begin om te leven met het hart.