Liturgische bloemschikking: Pinksteren.

Vuur,het licht dat ontvlamt,

warm maakt,Inspireert

Het begin van de geloofsgemeenschap.

Het vuur dat mensen aaneensmeedt.

Alles wat nodig is, wordt ons geschonken.

De bloemen inspireren en verwijzen naar het vuur, het licht dat ontvlamt.

De uitstorting van de Heilige Geest is verbeeld in de spiraal boven de bloemen.