Liturgische schikking 2e Advent.

Op de 2e Advent gaat de lezing  over Lukas1 : 26 – 38.

De engel Gabriel mag de blijde boodschap gaan verkondigen in het plaatsje Nazareth.

Er zijn meer en langere siergrassen bijgekomen.

Zij geven de groter wordende opkomende zon aan. De lichtblauwe doek symboliseert Maria en de aankondiging van de geboorte van Christus.

De goudkleurige kaarsen vertegenwoordigen de kleur van het licht.

Een nieuwe dag/tijd breekt aan!