Liturgische schikking 4e Advent

De lezing van deze zondag is uit Lukas 1 : 57-80. De geboorte van Johannes. Johannes is de wegbereider, die de komst van de Messias verkondigt. Als profeet leeft hij in de woestijn. Hij draagt een bruine kamelenharige mantel. en zal bij de Jordaan, de mensen waarschuwen zich te bekeren. De Messias is dichtbij.

De ‘zon’ gaat steeds meer stralen. Alle kaarsen branden en gaan op naar het grote Licht. De ruwe bruine doek verwijst naar de ruige mantel die Johannes droeg.