MARKT op STARTZONDAG 11 SEPTEMBER 2016

Evenals vorig jaar zal voorafgaand aan de dienst op startzondag een markt georganiseerd worden waar alle groepen die actief zijn in de PGCS zich kunnen presenteren. De markt begint om 9.30 uur en de dienst om 10.45 uur.

In de kerkzaal en de gang naar de kerk is gelegenheid om iets te laten zien van het werk dat gedaan wordt. Het thema van de PGCS dit komende seizoen is: Verbinding.  De organisatie is in handen van  Aagje Papineau Salm. Mensen die willen helpen zijn van harte welkom.

Graag vóór 15 augustus laten weten aan Aagje (a.papineausalm@kpnmail.nl) of je meedoet en wat je nodig hebt.