Markt op startzondag

De startzondag op 6 september zal dit jaar op dezelfde manier georganiseerd worden als vorig jaar. Vanaf half tien is er de gelegenheid voor raden en commissies om zich te presenteren in de kerkzaal en in de gang naar de kerk. Om kwart voor elf begint dan de dienst zelf.

De organisatie is in handen van Trijnie Plattje en Aagje Papineau Salm. Graag van te voren aanmelden bij Aagje (a.papineausalm@kpnmail.nl) Nadere informatie volgt.