Meester Geertshuis:

 Vlammen zijn er vele

Als u dit leest zijn de donkere dagen voor Kerst in aantocht. Donkere dagen waarin mensen op zoek gaan naar licht en gezelligheid. Meer mensen dan gewoonlijk bezoeken een kerk; zo verwacht de Lebuinuskerk zo’n 850 bezoekers op kerstavond. Licht laten schijnen hoort bij de core-business van de kerk. Of moet je zeggen, vlammetjes laten branden; immers de kerken zijn klein geworden en heel divers. Dan is het zaak dat die vlammen elkaar opzoeken. Niet voor niets is afgelopen jaar het Kruispunt Diaconaal Deventer opgericht, het stedelijk platform waarin praktisch alle geloofsgemeenschappen uit de stad en omliggende dorpen participeren. (www.kruispuntdiaconaaldeventer.nl). Toen we lente 2015 de plannen voor dit platform presenteerden leunden velen wat afwachtend achterover. Maar er is wel wat gebeurd sindsdien, en tijdens het diaconaal café van begin november voelde je actieve betrokkenheid van de participanten. De avond was gevuld met geanimeerde ontmoetingen en gesprekken, de tijd was te kort. Je proefde de wil om van elkaar te leren. Van elkaars good practises.

En die good practises zijn er vele. Zo heeft een van de deelnemende kerken een cursus financiële fitness ontwikkeld, waarin de gemeenteleden leren goed met geld om te gaan. Zoiets kan je zo uitrollen in andere kerken. Een andere kerk heeft ervaring met ondersteuning van mensen in (vaak financiële) nood, die van buiten de eigen gemeenschap komen. Andere kerken komen armoede juist niet op het spoor. Nog een voorbeeld: een gemeente waar de leden geclusterd zijn in wijkteams, waarin mensen elkaar ontmoeten, aan verdieping doen, noden delen en voor elkaar zorgen. Een model dat wellicht bruikbaar is in andere kerken. Leren van elkaar, en samenwerken waar mogelijk, dat wil Kruispunt faciliteren. Zodat al die vlammetjes in de stad goed branden en de stad verlichten. n de woorden van lied 970 uit het nieuwe liedboek: Velen mogen dienen als onze Heer Hij wast onze voeten Leden zijn er vele Eén is zijn kerk wij zijn één in Christus.

Lichte feestdagen wens ik u toe! Henk-Jan Gosseling henk-jan@meestergeertshuis.nl