Met elkaar, voor elkaar!

Het is alweer lente. Voor een aantal kerkenraadsleden betekent dit dat ze aan de laatste maanden van hun periode als ouderling, scriba, diaken of ouderling
kerkrentmeester zijn begonnen. Ze hebben zich vier, soms zes of zelfs acht jaar ingezet voor het mede besturen van onze gemeente. Ze deden dat met enthousiasme en met plezier, vanuit  verantwoordelijkheidsgevoel en vanuit inspiratie.

Het einde van de ambtsperiode lonkt, want het betekent meer vrije tijd. Maar ze zien er ook tegenop. Het voelt niet goed om te stoppen als er nog geen opvolger is
gevonden. We zijn op zoek naar mensen die hun plaats gaan innemen.
Ben jij sociaal bewogen? Wil je praktisch hulp bieden aan mensen die het minder hebben getroffen in het leven?
Heb je oog voor de armoede in de wereld en wil je meehelpen aan de bestrijding ervan? Kun je goed  en wil je er met anderen over praten? Kun je boekhouden of ben je goed in administratie?

Vind je de kerk belangrijk? Vind je dat de kerk een belangrijke maatschappelijk functie heeft? Wil je vooral praktisch bezig zijn?
Als je “ja” zegt op één van deze vragen neem dan contact op met mij of iemand anders in de kerkenraad.
In het kerkbestuur ofwel de kerkenraad doe je wat je kunt, en dat is vaak heel veel. En waar jij iets moeilijk vindt, is er wel een collega die het van je over kan
nemen. Werken in de kerkenraad is werken in een team.
Je hoeft het niet alleen te doen; we doen het samen. Met elkaar, voor elkaar.
Onze kerk is niet een of andere verre en grote organisatie. Nee, wij zijn de kerk. Samen kunnen we zorgen dat onze kerk een levendige gemeenschap blijft!

Jan Hulzebosch,
voorzitter kerkenraad