Mineke foundation

 Het was hartverwarmend hoeveel spontane reacties Tonia Dabwe kreeg naar aanleiding van haar toelichting op de collecte van 27 november. Een aantal gemeenteleden heeft alsnog een bijdrage rechtstreeks overgemaakt naar de stichting. Tonia heeft aangegeven dat, wanneer mensen op de hoogte gehouden willen worden d.m.v. een nieuwsbrief, zij dit aan kunnen geven via info@minekefoundation.org Dan zorgt de stichting dat u op de hoogte gehouden wordt.