Modern en devoot

Twee Deventer koren in Windesheim en Diepenveen Het Deventer Kamerkoor en Scola Dynamica btraden eind april op in Zwolle en Diepenveen met als thema Modern en devoot. De Moderne Devotie was een vernieuwende religieuze beweging die opkwam aan het eind van de 14e eeuw. De bakermat ervan lag in Deventer (Geert Groote). In Zwolle was Thomas a Kempis een bekende Devoot. Scola Dynamica heeft zich in de keuze van haar liederen laten inspireren door drie deugden van Geert Groote: kracht, sterkte en blijmoedigheid. Liederen van Henry Purcell, Edward Elgar, John Rutter, en een aantal spirituele hymnes zullen hiervan getuigen.

Dirigent van Scola Dynamica is Karel Tadema. Het Deventer Kamerkoor, onder leiding van Gerard Keilholtz, zingt anonieme vroege muziek uit de sfeer van de Moderne Devotie; daarnaast liederen uit Renaissance en moderne tijd van componisten Deprez, Sweelinck, Jenkins en Whitacre. www.deventerkamerkoor.nl www.scoladynamica.nl