Moderne Devotie

Moderne Devotie- Prof .Dr. Frits van Oostrom 8 april inde kerk van Bathmen.

De taakgroep vorming en toerusting in de Protestantse Kerk Bathmen is op het idee gekomen om ook activiteiten op touw te zetten over religie en spiritualiteit dichtbij ons eigen Sallandse huis. Geert Grote en de Moderne Devotie komen dan als eerste vanzelf op. Frits van Oostrom , hoogleraar Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen in Utrecht , is gevraagd over dit onderwerp iets te vertellen. Frits van Oostrom kreeg voor zijn wetenschappelijk werk in 1995 de Spinozaprijs .Zijn boek: ‘Maerlants wereld’ werd in 1996 bekroond met de AKO literatuurprijs. Hij hoopt het grote belang van deze beweging in zijn eigen tijd te demonstreren, met de nadruk op de vroege Moderne Devotie en de Europese reikwijdte daarvan.

Drie belangrijke facetten zullen in het bijzonder worden belicht: de boekcultuur, de organisatiewijze en de houding jegens de priesterstand. Naast hun historische belang zullen deze alle drie bovendien een verrassende actualiteitswaarde blijken te bezitten.

Vanaf kwart voor acht staat de koffie klaar in de dorpskerk te Bathmen.