Muziek geeft warmte

Noteer 30 april in uw agenda! De dienst van 10.00 uur in de Ichtuskerk wordt een speciale. Het is een muzikale viering. Er is die ochtend geen predikant en dus ook geen preek. Met een aantal gemeenteleden hebben we deze viering voorbereid.

Het is de bedoeling dat we met z’n allen veel gaan zingen en ook instrumenten gaan gebruiken om het nog mooier te maken. Deze zondag geen orgel, maar wel een blazersensemble, piano en combo. Met de nodige percussie-instrumenten krijgt u zelf ook de kans om u uit te leven.

Psalm 150 gaat een belangrijke rol spelen die dag. Verschillende variaties komen aan de orde. Klapstuk is de uitvoering door deejay NOIZ3CRUSHR. Dat is de artiestennaam van ons gemeentelid Joshua Prinsen. Een paar liederen gaan we oefenen met een ad hoc koor. Dat koor gaat de gemeente ondersteunen. Het wordt dus geen kooroptreden. Iedereen doet zelf mee. Als u dat wilt, kunt u meedoen met het ad hoc koor.

Meld u aan via evenementen@pgcs.nl. U moet dan wel op 26 april ’s avonds beschikbaar zijn om te oefenen. Een mooie kans om alvast in de stemming te komen. Het zal u ondertussen wel duidelijk zijn dat deze dienst minder geschikt is om thuis via een schermpje te kijken. Het kan natuurlijk wel, maar als u kunt, moet u toch echt naar de kerk komen. Dan krijgt u later ook geen spijt. De kans is groot dat de muziek u dusdanig opzweept, dat u geen tijd hebt om het koud te krijgen. Bovendien krijgen we het al warm als alle thuiskijkers ook in de kerk zitten.