Nieuws over het beroepingswerk.

Het beroepingswerk is in een stroomversnelling gekomen. Na een zorgvuldig uitgevoerde beroepingsprocedure is in de kerkenraadsvergadering van 20 maart het advies van de beroepingscommissie besproken. De commissie heeft unaniem gekozen om ds. Henk Schuurman uit Harderwijk voor te dragen als geschikte kandidaat voor de vacante plaats van predikant in onze gemeente. Dit advies is door de kerkenraad unaniem overgenomen. Dit betekent dat de kerkenraad het voornemen heeft uitgesproken om een beroep op ds. Schuurman uit te brengen. Op 28 maart is de gemeente  geïnformeerd en gehoord en heeft de kerkenraad een definitief besluit genomen.  In de kerkdiensten en via de website en speakap kunt u het laatste nieuws vernemen.

Er zijn geen wettige bezwaren ingediend bij de Kerkenraad en dus is op 3 april de beroepingsbrief aan ds. Schuurman overhandigd.  Ds. Henk Schuurman heeft 3 weken bedenktijd.

Namens de kerkenraad,

Jan Hulzebosch, voorzitter