Nieuws van de vacaturecommissie

Het kerkelijk werk staat of valt met de betrokkenheid en binding van onze kerkleden. Er zijn veel taken nodig om als kerk goed te kunnen functioneren. Zonder vrijwilligers is kerk­zijn simpelweg niet mogelijk. Gelukkig zijn velen van u bereid of bereid geweest om iets te doen binnen het kerkelijk werk.

De vacaturecommissie houdt doorlopend in de gaten welke vacatures er openvallen en brengt in kaart welke kerkleden mogelijk een taak zouden willen/kunnen vervullen. Eens in de paar maanden overlegt de commissie dan ook met elkaar om mensen en functies bij elkaar proberen te brengen. Ook nu zijn er weer genoeg vacatures te vervullen. Gelukkig zijn er ook nu weer mensen opgestaan om een taak op te pakken.

Zo hebben Luco Boot en Geert van Niejenhuis aangegeven bereid te zijn de ledenadministratie (kerkelijk bureau) over te nemen van Gea van der Veen en Janneke Veeneman. Ook de functie van penningmeester CKRM lijkt – vooralsnog onder voorbehoud – te zijn ingevuld. Verder zal Jan Vroonland per 1 januari 2021 het stokje overnemen van Jan Hulzebosch als voorzitter van de kerkenraad en heeft Frits van Doorn aangegeven nog twee jaar aan te blijven als penningmeester van de Diaconie.

We zijn ontzettend blij dat deze mensen zich willen committeren aan deze klussen om onze mooie kerk draaiende te houden.

Maar er zijn nog zeker openstaande vacatures. We zoeken nog een ouderling Team Pastoraat, enkele jeugdouderlingen, een coördinator PW Janssen en een hulpkoster. De kerk is niets zonder de inbreng van haar leden. Mocht u zich geroepen voelen om een van deze taken op u te nemen, of u weet misschien iemand die interesse zou kunnen hebben voor een taak, laat het ons weten!

Vriendelijke groet, De vacaturecommissie;

Jan en Ina Hulzebosch, Geert van Niejenhuis, Carin Tolboom en Rogier Verstrijden