Nieuws van de werkgroep Ichtus 3.0 Deel 1

Inleiding

U heeft al kunnen lezen over de werkgroep Ichtus 3.0. Onze opdracht is om in gesprek met de gemeente te onderzoeken in welke richting onze gemeente zich gaat ontwikkelen en welke keuzes we gaan maken na het afscheid van Trijnie Plattje als predikant. In de werkgroep zitten een drietal kerkenraadsleden: Gerrieke Blikman, ouderling pastoraat, Margreet Tamminga, diaconie en Bart Lubberdink, kerkrentmeester. Daarnaast maken Rien Prinsen en Theo van der Veen deel uit van de werkgroep. Zij waren jeugdouderling en zijn nu als gemeentelid betrokken bij de werkgroep. Hoe willen we als kerk verder? Wat hebben we nodig in de kerk? Hoe willen we kerk zijn? Wij willen hier samen met de gemeente over nadenken. Vooral ook over hoe je de gehele gemeente hierbij betrekt. Gemeente ben je immers samen! Daarbij worden we ondersteund door een tweetal externe adviseurs. Els Deenen en Bernhard Vosselman hebben ervaring met vergelijkbare trajecten. Wij zijn immers niet de enige gemeente die met deze vragen bezig zijn.

Het verhaal van onze gemeente

Het vinden van een antwoord op de vraag hoe we als kerk de toekomst tegemoet willen treden begint met een onderzoeksfase. We brengen het verhaal van onze gemeente in kaart op een ‘Wall of Wonder’, een tijdslijn waarop we de geschiedenis van onze gemeente in beeld brengen. Op 15 februari hebben we daarmee een start gemaakt in een extra kerkenraadsvergadering. We willen ook aan u een bijdrage vragen. Hoe meer mensen meedoen, hoe rijker het resultaat en meer nog: hoe leuker het wordt! Daarover straks meer. Tijdens die kerkenraadsvergadering hebben we – plenair en in groepjes – de tijd genomen om een beeld te krijgen van ‘waar we vandaan komen en waar we nu staan’. Vanuit deze positie hebben we gekeken naar ‘waar we als kerk naartoe willen’. Wat is ons verlangen voor de toekomst? Graag willen wij u op de hoogte stellen van de resultaten van dit eerste ­digitale­ overleg. Met dit verslagje van deze start willen we de gemeente in dit proces meenemen: een proces, waarvan de uitkomst (mede)bepalend zal zijn hoe onze kerk er in de toekomst uit zal gaan zien