Nieuws vanuit de KKR 17-09-2018 

In de vergadering van 17 september jl. zijn de volgende zaken besproken::

  • De Diaconie geeft aan dat er 1 oktober een Diaconale markt is in de Titus Brandsma en zij vraagt aandacht voor de vacatures die er te vervullen zijn met name binnen de ZWO.
  • De pastorale raad meldt dat de uitkomst van de enquête van juni per wijk/team besproken zijn. Op 26 september zal dit gedeeld worden met de coördinatoren.
  • Jeugdraad heeft een verzoek ingediend om de kerkdiensten van 14 oktober en 18 november een half uur later te laten beginnen. De KKR gaat hiermee akkoord. De kinderdienst van 14 oktober en de jeugddienst van 18 november hebben als aanvangstijd 10.30 uur.
  • De verschijningsdata van Kerkklanken 2019 en 2020 zoals Rienco Groenendijk deze heeft op gesteld worden goed gekeurd. Tevens wordt er aan de commissie communicatie gevraagd om dit schema te gaan “beheren” en te communiceren in kerkklanken.
  • De inhoud van de gemeentebijeenkomst van 30 september wordt vastgesteld. Deze bijeenkomst zal gaan over het beleidsplan 2018-2022. Rien Prinsen en Jan Hulzebosch zullen deze bijeenkomst voorbereiden.
  • Het startweekend wordt inde vergadering van oktober geëvalueerd.
  • De vrijwilligersavond van 11 januari 2019 wordt voorbereid door Harm Klein en Everard Post.
  • Op 29 september wordt er een bezinningsdag voor ambts- en taakdragers georganiseerd in Diepenveen.