Nieuwsbrief Meester Geertshuis Deventer

De Herberg

Dit mens-zijn is een herberg
elke dag komen er nieuwe gasten
vrolijkheid, somberheid, een slechte bui,
er daagt even een bewustzijn,
als een onverwachte bezoeker.
Verwelkom ze en bied allen een gastvrij onthaal!
Ook al zijn het een hoop zorgen die jouw huis overhoop halen,
behandel toch elke gast met respect,
misschien ruimt hij bij je op,
en maakt plaats voor iets anders, iets fijns.
De sombere gedachte, de schaamte, de boosaardigheid,
treed ze lachend bij de deur tegemoet
en nood hen binnen.
Wees dankbaar voor wie er maar komt,
want ieder van hen is gestuurd
als een gids uit het onbekende.

-Rumi-
Deze mooie tekst is van de hand van Rumi, Perzisch wijsgeer, dichter en Soefi mysticus uit de 13e eeuw. Ik moest aan deze tekst denken naar aanleiding van de bijbelverhalen die we lezen en beluisteren in de aanloop naar Kerst. Ook daarin komt het woord herberg heel duidelijk naar voren (Lucas 2:1-7) toen Maria en Jozef op weg naar Bethlehem een plaats zochten om te overnachten en er voor hen géén plek was in de herberg. Ze weken uit naar een stal.

Dit verhaal van Rumi verhaalt over onszelf als mens, als waren wij een herberg. Wat laten wij toe in onszelf? Elke dag passeert er veel in ons leven aan lastige en fijne dingen, aan licht en donker. En als wij nu eens de (kerst-)stal zijn? Wat huist er in ons aan herderlijks, koninklijks: welke wijsheid van waaruit we kunnen delen zoals je dat met geschenken doet, huist in ons? Welke engel in ons weeft een gouden draad tussen het stoffelijke en het hemelse? Waar vertonen we schaapachtig gedrag? Hoe buffelen wij als een os? En wat schuilt er in ons aan genade-vol moederlijks en betrouwbaar vaderlijks? Welk kind zit diep in ons verscholen, onschuldig, kwetsbaar, vreugdevol en ontvankelijk? Wat willen we dat er in ons geboren wordt deze Kerst?

In deze ‘Bereik!’ is de agenda voor de komende tijd te lezen. Weet je welkom op Eerste Kerstdag in de “Herberg van het Licht”: we zijn open van 13:00-16:00 uur. Dan is er muziek, warme chocomel, punch, een kerstverhaal en stevige wintersoep. Opgave is niet nodig!

Een mooi kerstfeest gewenst en een gelukkig nieuwjaar!

Ceciel Funnekotter

 

Lees hier de gehele Nieuwsbrief van het Meester Geertshuis