NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017 VAN DE PROVINCIALE KERK EN ISRAËL-WERKGROEP OVERIJSSEL – FLEVOLAND

Beste ontvanger van onze nieuwsbrief!

Graag breng ik de Kerk & Israël-activiteiten die dit najaar in Overijssel en Flevoland plaatsvinden onder je aandacht. In het bijzonder herinner ik je aan de Israëlzondag op 1 oktober. Op de zaterdag ervoor houden we onze jaarlijkse Provinciale Ontmoetingsdag in Hasselt. En op de Israëlzondag zelf heet ik je graag welkom bij de opening van een speciale Kerk & Israël-tentoonstelling ‘Al waren onze monden vol van zang’ in Zuidwolde (Dr.). Israëlzondag 1 oktober De Israëlzondag heeft sinds 1949 een aparte markering in de het Kerkelijk Jaar, zie www.protestantsekerk.nl/themas/kerk-en-israel/israelzondag. Dit jaar valt die zondag op 1 oktober. Het Joodse volk viert in deze weken, jaarlijks en wereldwijd, de grote Joodse Feestdagen van Nieuwjaar (21/22 september) en Grote Verzoendag (30 september) tot het Loofhuttenfeest (5-11 oktober) en de Vreugde der Wet (13 oktober). Vier de Israëlzondag het liefst zoveel mogelijk mét Israël. Dat kan concreet door het uitnodigen van Joodse gasten. Het kan ook door mee te lezen met wat er in de synagoge op het leesrooster staat (zie de rubriek “Een echo uit de synagoge” in het magazine Kerk & Israël Onderweg). Verdiep je in rabbijnse schriftuitleg en er gaat een wereld voor je open! Tot eigen schade heeft de kerk zich eeuwenlang voor die wereld afgesloten. ‘Israël’ kwam in catechese en belijdenis niet aan de orde, of alleen negatief. Tegenwoordig heeft Israël een eigen plek in onze Kerkorde. De Israëlzondag wil ons helpen om gehoor te geven aan wat we in onze Kerkorde met elkaar afgesproken hebben. Voor het landelijk aangeboden materiaal: zie de aangegeven website hierboven.

Ontmoetingsdag – Hasselt, 30 september Alle kerkenraden en bevriende relaties zijn uitgenodigd voor onze jaarlijkse Ontmoetingsdag in Hasselt op zaterdag 30 september. U bent welkom vanaf 10.00 uur in het kerkelijk centrum ‘Regenboog’, aan de Regenboogstraat 2 in Hasselt. Na de koffie wandelen we naar de St. Stephanuskerk van emeritus pastoor Theo van der Sman, die ons vertelt over Joodse rituelen en gebruiken bij sterven en begraven. Voordat hij tot priester gewijd werd was Theo van der Sman verpleegkundige en heeft o.a. een opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige gevolgd in het Sinai Centrum te Amersfoort. In dit centrum – de opvolger van het in de nacht van 21 op 22 januari 1943 door de nazi’s ontruimde Apeldoornse Bos – werden in de tijd dat Theo in het Sinai centrum zijn opleiding deed, Joden met een concentratiekampsyndroom verzorgd.

Theo heeft bijna vier jaren lang de Joodse rituelen van nabij meegemaakt en wil met name over de zorg rond stervende en overleden Joden iets vertellen. Na afloop van de lezing is er gelegenheid tot bezichtiging van kerk en pastorie, beiden gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. Ook passeren we het achter de kerk gelegen processieparkje dat sedert 1355 bekend staat als ‘De Heilige Stede’. Het is een van de oudste bedevaartsplaatsen van ons land. Na een lunch in de ‘Regenboog’ nemen we de tijd voor ontmoeting en onderlinge uitwisseling m.b.t. Kerk & Israël activiteiten. Daarna volgt een rondleiding door de historische binnenstad van Hasselt onder leiding van de heer Drikus van der Kolk. Om 14.30 uur sluiten we de dag af. De kosten voor deze dag bedragen € 10,00, te voldoen bij aankomst. Aanmelding kan tot 23 september 2017 via Ad de Hoop of Wolter Doosje: adehoop11@hetnet.nl en wdoosje@hetnet.nl ‘Al waren onze monden vol van zang’ – Zuidwolde 1 oktober Voor de plaatselijke Protestantse Gemeenten in Overijssel hebben we als Provinciale Kerk & IsraëlCommissie een reizende tentoonstelling gemaakt. Daarmee hopen wij gedurende het jaar 2018 het Kerk & Israël-werk van de Protestantse Kerk in Nederland onder de aandacht van gemeenteleden te brengen. Daarna is de tentoonstelling ook beschikbaar voor de andere provincies. ‘Al waren onze monden vol van zang’ is een tentoonstelling van elf meditatieve afbeeldingen uit het magazine Kerk & Israël Onderweg. De middenpagina van het blad bestaat steevast uit een fotocompositie waarin een gedicht is geplaatst. Deze composities van taal en beeldtaal zijn zo verrassend dat het de moeite loonde om er méér mensen van te laten genieten dan alleen de lezers van het blad Kerk & Israël Onderweg. Uit de 25 meditatieve pagina’s die inmiddels beschikbaar zijn, kozen wij er elf die tezamen een verhaal vormen waarin elke bezoeker van de tentoonstelling zijn of haar eigen levensverhaal kan teruglezen. Maar die ontdekking is aan bezoekers van de tentoonstelling zelf! Alle gedichten werden oorspronkelijk geschreven in het Jiddisch of in het Hebreeuws. Zes ervan werden vertaald door redactielid Kees Schakel.

De tentoonstelling kan gehuurd worden voor drie weken (kosten € 50,-). De Provinciale Commissie verzorgt op verzoek tijdens de duur van de expositie een informatie-avond over de achtergronden van de tentoonstelling. Tevens biedt ze die avond inzicht in het Kerk & Israël werk van de Protestantse Kerk in Nederland. Terwijl een kijkje in de keuken van de redactie van het magazine Kerk & Israël Onderweg een caleidoscopisch beeld van dit stukje kerkenwerk oplevert.

Voor meer informatie: Reinier Gosker Jan Poortmanweg 4 9757 DA de Wijk tel. 0522 – 855 782 reiniergosker@gmail.com

Contactadres K&I-Commissie Overijssel Ad de Hoop Marimba 18 8265 RK Kampen. tel. 038 – 3327 629 adehoop11@hetnet.nl

De opening van de tentoonstelling vindt plaats in de Ontmoetingskerk te Zuidwolde (Dr.) op zondagmiddag 1 oktober om 15.00 uur. Ook hier bent u hartelijk welkom. Lees verder Met een vriendelijk groet, en graag tot ziens op één van onze bijeenkomsten. Reinier Gosker (voorzitter KIOF)

Activiteiten in deze regio:

12 september 2017 Almelo Bijbels Hebreeuws door dr. Otto Mulder Lees verder Data 2017: 12, 26 spt., 10 okt, 7, 14 (excursie) 28 nov, 12 dec. Locatie: De Schouw, Kerkplein 3, Almelo . Kosten: €150 p.j., inclusief koffie en studiemateriaal. Info: dr. Otto Mulder, tel. 06 52722753 e-mail: omulder@hetnet.nl

30 september 2017 Hasselt Provinciale ontmoetingsdag Kerk & Israël Overijssel-Flevoland. Lees verder Datum: zaterdag 30 september 2017 Locatie: De Regenboog, Regenboogstraat 2, Hasselt Aanvang: 10.00 uur Kosten: € 10 inclusief lunch, te voldoen bij aankomst Aanmelden: t/m 23 september e-mail: adehoop11@hetnet.nl of wdoosje@hetnet.nl

1 oktober 2017 Zuidwolde dr. Tentoonstelling: ‘Al waren onze monden vol van zang’ gedichten en foto’s uit Kerk & Israël Onderweg. Lees verder Datum: zondag 1 oktober 2017 Locatie: Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 149, Zuidwolde dr. Aanvang: 15.00 uur Kosten: busje voor de onkosten Aanmelden: niet nodig Informatie: Dicky Rentier e-mail: dickyrentier@planet.nl

5 oktober 2017 Kampen Lezing door drs. Pieter Siebesma over ‘De geschiedenis van de Joodse christenen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Lees verder Datum: donderdag 5 oktober 2017 Locatie: Broederkerk-Broederhuis-Botermarktzaal tel. 038 3338238 Broederstraat 16, 8261 GP Aanvang: 20.00 uur Informatie: Reiny Westendorp e-mail: r.westendorp@home.nl

16 oktober 2017 Genemuiden Een cursus van 4 avonden over de ‘Feesten van Israël’. Cursusleider: Sierd de Jong. Lees verder Data: 16 en 30 oktober, 13 en 27 november 2017 Locatie: De Schakel, Gereformeerde Kerk Genemuiden, Jan van Arkelstraat 18b Aanvang: 19.30 uur Entree: € 15.00 uur Informatie: info@leerhuiszwartewaterland.nl

25 oktober 2017 Dedemsvaart Lezing door dr. Peter van ’t Riet over ‘Het mensbeeld van de Tora’. Lees verder Datum: woensdag 25 oktober 2017 Locatie: De Fontein, Hoofdvaart 7 Aanvang: 20.00 (koffie vanaf 19.30) – 22.00 uur Entree: vrij, collecte bij de uitgang Informatie: Gerbrig Arends 0653872870, Gerrit Jan Vrieling 0622691410, Johan en Liesbeth Dul 0620198940