NOODKREET !!

 Er zijn in onze gemeente diverse vacatures die dringend opgevuld dienen te worden. Zoals bijvoorbeeld voorzitter Pastorale Raad en enkele functies binnen de Diaconie waaronder een penningmeester. Ook aandacht voor de jeugd is uitermate gewenst. Indien u interesse hebt, of informatie wenst, in één van deze functies neem dan contact op met Jan Vrooland of Harm Klein. U mag ook altijd iemand van betreffende raad aanspreken. Mieke van der Kuip, scriba