Normbezetting predikant

Tot voor kort had onze gemeente een normbezetting van 1,3 fte predikantplaats. Dat was 0,8 voor Henk en 0,5 voor Trijnie. Nadat Trijnie is gestopt leverde dat een vacature op van 0,5 fte. Zo’n vacature levert echter een flinke maandelijkse financiële verplichting op aan de kerkelijke organen. Wetende dat we zeker niet meer op een 1,3 fte bezetting zullen gaan uitkomen, hebben we de normbezetting teruggebracht tot 0,8 fte. Mocht in de toekomst toch uitbreiding nodig zijn en mogelijk, dan gaan we dat opnieuw aankaarten.

Teambuildingdag

Op zaterdag 29 mei heeft de kerkenraad een teambuildingdag onder leiding van Els Deenen. Els is ook degene die het eerder genoemde onderzoek leidt.

Open Monumentendag

Op 11 en 12 september hebben we ons startweekend. Daarover komt via de organisatiecommissie meer informatie. Op zaterdag 11 september zullen we onze kerk ook openstellen in het kader van Open Monumentendag.