Oecumenische Lebuinusprocessie 23 juni 2018

 Dit jaar viert Deventer haar 120 jarig bestaan. Het begin wordt gemarkeerd door de oversteek van de IJssel door de prediker­missionaris Lebuinus/Liafwin. Daarmee vieren en gedenken we dus ook 1250 jaar christelijk geloof in Deventer en Salland. De zogenaamde stadshartkerken (geloofsgemeenschap het Penninckshuis, Protestantse Gemeente Deventer (Lebuinuskerk), Rooms­katholieke parochie (Broederenkerk) en de Russisch­orthodoxe parochie) hebben het initiatief genomen om een tocht te organiseren om Lebuinus, de stichter van de kerk in onze stad en streek, te eren en daarmee ook te laten zien dat het Christendom vandaag de dag levend aanwezig is.

We nemen daarmee een oude Middeleeuwse traditie op om omstreeks het feest van deTranslatio van het gebeente van de H. Lebuinus
(25 juni) een processie te houden met zijn schrijn door de stad.

Op 23 juni is het zover en houden we een oecumenische Lebuinusprocessie. Er is bewust gekozen voor een zaterdagmiddag omdat de stad dan vol met mensen is. We willen ons geloof laten zien! Vanaf 13.00 uur verzamelen we op het plein voor de Bergkerk vanwaar we om 13.30 uur gaan vertrekken. Onderweg hebben we een paar haltes en korte gebedsmomenten. Er is muziek en er wordt gezongen.

Langs de Russisch­Orthodoxe kerk, door de Lebuinuskerk lopen we naar de Broederenkerk. Daarbij wordt de schrijn van Lebuinus meegedragen.

Van harte nodigen wij u – en uw kerk/gemeente ­ om mee te lopen en te bidden op 23 juni. Onderweg zullen we kort stil houden bij de Russisch­Orthodoxe kerk.

In de Grote of Lebuinuskerk en de Broederenkerk zullen korte gebedsmomenten gehouden worden. Wij hopen dat u samen met vele gelovigen uit de verschillende kerken meeloopt. We willen laten zien dat het christelijk geloof na 1250 jaar nog springlevend is in Salland.

Hartelijke groet, Diaken Marc Brinkhuis, RK H. Lebuinus parochie