Oerewoet

Stadshartkerkenlezing over de Gedichten van Hadewijch  door Agnes Hoffschulte. “Oerewoet, het oerwoeden. De liefde als minne ‘woedt’ in  elke mens als verlangen naar alle goeds”. Zo begint de  inleiding bij de vertaling van de gedichten van Hadewijch  vanuit 13e eeuws Nederlands naar “heldere hedendaagse  taal” door Agnes Hoffschulte, pastoraal theologe en  parochiaan van de Lebuinusparochie. Hadewijch is met de  heilige abt Bernardus en de mysticus Ruusbroec een van  de voorlopers van ‘onze’ Moderne Devotie.

In de gedichten van Hadewijch gaat het telkens om de  Liefde met een hoofdletter, over Gods liefde, die ons allen  oproept en uitnodigt. Het zijn gedichten over minne en  beminnen. Maar ook over ogenblikken in ons geloofsleven  waarop God ver weg lijkt te zijn. Voor Hadewijch is de  natuur ook een beeld van ons innerlijk geestelijk leven,  bijvoorbeeld alles is nog kaal en kil en toch: “het sap van  de bomen is weer omhoog gaan stromen.” Agnes Hoffschulte is al lang gegrepen door de spiritualiteit van  deze 13e eeuwse vrouw. Zij neemt ons mee in haar  spiritualiteit. Een mooie bezinning in de Veertigdagentijd.  Om moed en vertrouwen.

Woensdagavond 10 april om 20.00 uur koffie en thee vanaf 19.30 uur Magistraatskapel in de Lebuinuskerk te Deventer

Toegang gratis (vrije gift)