Wij willen iedereen bedanken die met de oliebollen actie heeft mee gedaan. Mede dank zij u hebben wij een bedrag van € 1.151,54 kunnen overmaken op rekeningnummer NL 46 RABO 0104917725 van het CUC.

Het Oliebollenteam