In het kader van groot onderhoud aan de kerk wordt binnenkort al het dak-, goot- en loodwerk nagekeken en gerepareerd. We hopen dat de lekkages van het afgelopen jaar hiermee tot het verleden horen.