Onderhoud van de kerkgebouwen

In het kader van onderhoud aan de kerk is onlangs een asbestinventarisatie gehouden door Tauw BV. Onderzoek heeft uitgewezen dat in de kelder van de oude pastorie asbest is aangetroffen, wat op korte termijn zal worden verwijderd. De ruimte in de kelder is afgesloten; monsters hebben geen asbestdeeltjes aangetoond in de directe omgeving. Er is dus geen reden tot ongerustheid!<