Onderzoek in de gemeente

We gaan we onderzoeken wat wij nodig hebben om samen te geloven. Daarvoor hebben we een externe adviseur gezocht: Els Deenen. Zij heeft een bureau genaamd “Met andere ogen”. Samen met Els willen we scherp krijgen wat onze gemeente nodig heeft. Denkt u nu vooral niet “nou dat wachten we dan maar af”. Dit onderzoek inclusief resultaatbespreking neemt alles bij elkaar wel ongeveer een jaar in beslag. In die periode zullen veel mensen bevraagd worden en u gaat daar zeker wat van merken. Wat vinden we belangrijk, hoe prikkelen we mensen tot deelname. Waar worden we door geïnspireerd, waar hechten we aan? Wat hebben we nodig om een actieve en levende gemeente te zijn? Uiteindelijk hopen we hiermee een beeld te krijgen van wat specifiek onze gemeente nodig heeft voor de toekomst. Daarbij hopen we ook inzicht te krijgen in waarom mensen afhaken en hoe de buitenwacht naar ons als kerk kijkt. De financiën zullen daarbij ook worden meegenomen. Dit alles zal tenslotte ook een inzicht moeten gaan verstrekken in wat voor beroepskracht wij het best kunnen gebruiken om onze doelen te bereiken. Wat het concrete afscheid van Trijnie betreft, we stellen een groep mensen samen, die dat gaat organiseren. Medio februari zullen we niet van alle coronabeperkingen af zijn. Het wordt dus een afscheid met beperkingen. De verdere informatie hierover krijgt u van het organisatieteam. Houd er in iedere geval rekening mee dat zaterdag 13 februari er gelegenheid is tot afscheid nemen van Trijnie als predikant.