ONTMOETING met bewoners PW Janssen-verpleeghuis

Zaterdag 30 mei is er een ‘Ontmoetingsmorgen’ in het PW Janssen verpleeghuis. Om 10.00 uur beginnen we met  koffie/thee en wat lekkers, om 10.15 begint het programma van ongeveer een uur. Het is goed om te weten dat deze ochtend ook bedoeld is voor mensen van buiten het PWJ. U bent van harte welkom!
Onder leiding van de kerkelijk stagiair Ans en ouderling Ida willen we deze keer nadenken over het thema HUIS. We hopen dat u voor deze ochtend met uw aanwezigheid een steentje bij wilt dragen. Tot ziens,
Klaas Hoppe, coördinator voor het wijkteam PWJ