ONTMOETING met bewoners PW Janssen-verpleeghuis

Zaterdag 12 november is er een ‘Ontmoetingsmorgen in  het PW Janssen verpleeghuis. Om 10.00 uur beginnen we met koffie/thee en wat lekkers, om 10.15 uur begint het programma van ongeveer een uur. Het is goed om te weten dat deze ochtend ook bedoeld is voor mensen van buiten het PWJ. U bent van harte welkom! In tegenstelling wat in de Kerkklanken vermeld staat, is er wel een onderwerp: we gaan het deze keer over Sint Maarten hebben. We hopen dat u voor deze ochtend met uw aanwezigheid een steentje bij wilt dragen.
Tot ziens, Klaas Hoppe, coördinator voor het wijkteam PWJ