Oogstmarkt PGCS-dag

Tijdens de PGCS-dag op zaterdag 16 september zal er een kraam staan waar de wijk De Bannink, Oxe en het Buitengebied agrarische c.q. oogstproducten verkopen. Ook gemeenteleden uit andere wijken worden van harte uitgenodigd hiervoor producten aan te leveren. Te denken valt aan groente, fruit, kalebassen, eieren, noten, maïskolven, zonnebloemen of boeketjes bloemen (plukbloemen uit de tuin). Ook eigengemaakte jams, appelmoes of taarten zijn welkom!

De producten kunnen op donderdag 14 en vrijdag 15 september tussen 18.00 – 20.00 uur bij de Ichtuskerk gebracht worden. De opbrengst van de verkoop wordt toegevoegd aan die van de andere activiteiten tijdens het startweekeinde en is bestemd voor de doelen: Stichting Don Bosco Deventer, Stichting Circle of Life en opknappen kerkgebouw/uitbreiden entree.

Voor meer informatie of vragen met betrekking tot de oogstmarkt kunt u contact met mij opnemen:
Alie Stevens-Schoemakers, email: astevens@stevensfab.nl, tel. 0640362764