Op weg naar integratie van de preeklocaties

In de kerkklanken van juni hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de activiteiten welke moeten leiden tot de samenvoeging van beide preeklocaties. In het plan van aanpak is voorzien dat er tussentijds een evaluatie wordt gehouden onder de betrokken gemeenteleden. In september hebben de gemeenteleden in Schalkhaar daarvoor een schrijven ontvangen met de uitnodiging om een aantal vragen te beantwoorden. Hiermee willen we inzicht krijgen in hoe de integratie wordt beleefd en of er aanvullende wensen zijn om het proces te begeleiden. Er zijn in totaal 180 brieven verspreid, waarvan er slechts 17 zijn beantwoord. Dat is erg jammer en geeft geen representatief beeld over hoe de integratie wordt beleefd.

Enkele genoemde zaken zijn:

• er is nauwelijks behoefte aan gezamenlijke diensten;

• alternatieve bijeenkomsten (3e zondag van de maand) voorzien voor een deel in de behoefte, maar worden zeer gewaardeerd;

• er wordt voldoende initiatief ervaren om te komen tot integratie;

• het merendeel heeft nog geen keuze gemaakt in waar wordt gekerkt na sluiting van de preeklocatie;

• enkelen kiezen voor de Ichtuskerk, enkelen niet, het gros weet het nog niet.

De werkgroep is ondanks de tegenvallende respons wel overtuigd van het feit dat de sluiting van de preeklocatie per 1 juli 2016 leeft  onder de gemeenteleden in Schalkhaar. Men is nog zoekende of en naar welke kerk men wil gaan, wetende dat er tijd is tot juli volgende jaar. De alternatieve diensten worden redelijk bezocht en door vrijwilligers voorbereid. Voor het overige is de wens om tot sluiting zoveel mogelijk het bestaande te behouden. Wij hebben de kerkenraad dan ook geadviseerd om deze situatie te respecteren en geen verdere activiteiten te  ontplooien tot begin 2016. In maart/april 2016 pakken we de draad weer op om de laatste stappen tot aansluiting te begeleiden. Het accent zal dan liggen op ondersteuning/begeleiding van gemeenteleden die daar behoefte aan hebben.

Ingeval er vragen zijn, kunt u altijd een van de werkgroep leden aanspreken.

De werkgroep:

Ietje de Jong, Hendri Timmerman, Hans Meuzelaar, Everard Post