Opbrengst collectes 18 september

  • 1e collecte  € 181,95   (PAX; Vrede verbindt)
  • 2e collecte  € 111,75   (Aankleding van het kerkgebouw)
  • Zendingsb. € 40,75   (beroepsonderwijs voor straatmeisjes in Ghana)