Opbrengst en doel collecte uitgang kerk

Sinds juni wordt er bij de uitgang van de kerk specifiek gecollecteerd voor de zonwering in de kerkzaal. Deze inmiddels geplaatste screens zorgen ervoor dat het scherpe zonlicht buiten blijft, waardoor de schermen beter te lezen zijn. Ook houden deze screens in de zomer de warmte tegen. Met uw bijdragen kunnen deze kosten worden gedekt.

Inmiddels hebben uw bijdragen al een bedrag van ongeveer € 1830,- opgeleverd, waarvoor hartelijk dank!! We zijn nog niet uit deze kosten, dus het doel van deze collecte blijft nog wel even bestaan. Allemaal hartelijk dank voor uw bijdrage!

Vriendelijke groet,
College van Kerkrentmeesters