De huis aan huis collecte CUC heeft het geweldige bedrag van € 3.775,67 opgebracht! 
Dank gaat uit naar de 57 collectanten!