Opbrengst oliebollen actie 2014

Mede dank zij u hebben wij een bedrag van €1.285,09 overgemaakt NL46 RABO 0104 9177 25 ten name van PGCS inzake CUC. Wij willen iedereen hartelijk bedanken die ons ook het afgelopen jaar weer hebben geholpen deze actie tot een succes te maken.
Het CUC en Oliebollenteam