Opbrengst Oliebollenactie 2015

Wij hebben mede dank zij u en een aantal donaties een bedrag van € 1.257,04 aan het CUC over kunnen maken. Wij willen iedereen bedanken die deze actie wederom tot een succes hebben gemaakt.
Namens het CUC en Oliebollenteam