Wij hebben mede dank zij u een bedrag van € 1.151,54 aan het CUC over kunnen maken. Wij willen iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage.
Het Oliebollenteam