Opbrengsten uitgangscollecte en zendingsbussen 2019

Opbrengst zendingsbussen 2e helft 2019
De opbrengst van de zendingsbussen in de tweede helft van 2019, die bestemd was voor het project “Zaaigoed voor vrouwen in Zuid-Soedan” bedroeg € 2.034,62. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt aan Kerk in Actie. Dank!

Totale opbrengst uitgangscollecte 2019 (opknappen sanitair)
De uitgangscollecte was in 2019 (vanaf 27 januari) bestemd voor het opknappen van het sanitair. Inmiddels zijn de werkzaamheden begonnen en al een heel eind opgeschoten. Dankzij u is dit mogelijk, want we hebben we hebben in totaal maar liefst € 5.227,01 opgehaald!! De kosten bedragen uiteindelijk ongeveer € 6.000,-. Het College van Kerkrentmeesters zal zorgdragen voor de rest van het bedrag.
Iedereen hartelijk dank!!