OPEN TAFEL

Normaal gesproken is er in de zomervakantie geen ‘’open tafel’’. Dit jaar willen we wel iets organiseren in de vorm van een ‘’tea’’ en wel op vrijdagavond 12 augustus. We beginnen dan om 17.00 uur. Heeft u zin om mee te eten dan moet u zich wel even opgeven, graag voor 10 augustus. De kosten zijn €5. p.p

U kunt zich opgeven bij Anneke de Jong: email jmadejong53@gmail.com of bij Els de Ruiter: 65 38 21.